قیچی بهرام رادان لیلا حاتمی سینمای فرهنگ

قیچی: بهرام رادان لیلا حاتمی سینمای فرهنگ ایران فرهنگ و هنر سینما چهره های سینمایی

گت بلاگز اخبار اجتماعی این شرکت زمینهای کشاورزی را مجانی عوض کردن کاربری داد ، رای 1000میلیاردتومانی قوه قضاییه بنفع شرکت پدیده

روزنامه خراسان نوشت:جهت قانونمند شدن فعالیت های شرکت پدیده، دیوان عدالت اداری در رای بدوی ، نظر به ابطال تصمیم کمیسیون تقویم جهاد کشاورزی استان مرتبط با طلب ع

این شرکت زمینهای کشاورزی را مجانی عوض کردن کاربری داد ، رای 1000میلیاردتومانی قوه قضاییه بنفع شرکت پدیده

رای 1000میلیاردتومانی قوه قضاییه بنفع شرکت پدیده/این شرکت زمینهای کشاورزی را مجانی عوض کردن کاربری داد

عبارات مهم : کاربری

روزنامه خراسان نوشت:جهت قانونمند شدن فعالیت های شرکت پدیده، دیوان عدالت اداری در رای بدوی ، نظر به ابطال تصمیم کمیسیون تقویم جهاد کشاورزی استان مرتبط با طلب عوارض عوض کردن کاربری به میزان طلب معادل ۶۱۰ میلیارد تومان اصل جریمه و با جرایم تاخیر معادل تقریبی ۱۰۰۰ میلیارد تومان را صادر و ابلاغ کرد که این اقدام به نفع سهامداران وشرکت پدیده است.

در همین رابطه مدیر هیئت مدیره گروه شرکت های پدیده شاندیز به خراسان رضوی گفت: دیوان عدالت اداری در رأی بدوی خود جریمه بالغ بر 1000 میلیاردی شرکت پدیده به جهاد کشاورزی را ابطال کرد.

این شرکت زمینهای کشاورزی را مجانی عوض کردن کاربری داد ، رای 1000میلیاردتومانی قوه قضاییه بنفع شرکت پدیده

زارع صفت افزود:پیش از ادعای جهاد کشاورزی اراضی مذکور جزو محدوده شهری شاندیز قرار گرفته بود به همین علت شرکت پدیده شاندیز شکایتی را در این زمینه در دیوان عدالت اداری مطرح کرد که به تازگی مطلع شدیم دیوان عدالت اداری در رأی بدوی خود، حکم به نفع شرکت پدیده شاندیز صادر کرده است.

وی تأکید کرد: ما دنبال نهایی کردن این رأی هستیم و قطعا از این وقت تازه جهت سامان دهی مجموعه شرکت های پدیده استفاده خواهد شد.

روزنامه خراسان نوشت:جهت قانونمند شدن فعالیت های شرکت پدیده، دیوان عدالت اداری در رای بدوی ، نظر به ابطال تصمیم کمیسیون تقویم جهاد کشاورزی استان مرتبط با طلب ع

واژه های کلیدی: کاربری | کشاورزی | پدیده شاندیز | دیوان عدالت اداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz