قیچی بهرام رادان لیلا حاتمی سینمای فرهنگ

قیچی: بهرام رادان لیلا حاتمی سینمای فرهنگ ایران فرهنگ و هنر سینما چهره های سینمایی

فیلم+ جملاتی که بهرام رادان در ستایش لیلا حاتمی گفت!

بهرام رادان در ویدیویی اظهار داشت لیلا حاتمی بخشی از تاریخ سینمای کشور عزیزمان ایران است. بهرام رادان در ویدیویی اظهار داشت لیلا حاتمی بخشی از تار..

ادامه مطلب